Maak eenvoudig een afspraak 088 - 374 17 51 info@claxion.nl

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.claxion.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website

Aan de informatie en (vanaf)prijzen op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website kan Claxion niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Aansprakelijkheid

Claxion aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Informatie van derden

Wanneer de website van Claxion links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Claxion worden aanbevolen. Claxion aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke website via links op claxion.nl is voor risico van de gebruiker.

Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Claxion worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet commercieel of bedrijfsmatig gebruik.